top of page
IGAM - Müşterek sunum.png

Hakkımızda

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM), Türkiye’de iltica ve göç alanında çalışan bağımsız bir araştırma merkezinin olmamasının doğurduğu boşluğu tamamlamak için; bir grup akademisyen, araştırmacı, gazeteci ve insani yardım kuruluşu çalışanları tarafından bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir dernek olarak 2013 yılında kurulmuştur.

Kuruluşun amacı; uluslararası mülteci hukuku ve ilkelerinin tüm coğrafyalarda geliştirilip, yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, sözü edilen hukuki kurallar ve ilkelerin Türkiye’de etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Konu ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, mevcut akademik çalışmaları desteklemek, kamuoyunu bilgilendirmek, eğitimler düzenleyerek ağ kurmak ve derneğin ana faaliyetlerini oluşturmaktır.

2020 yılında İGAM koop kooperatifi kuruldu. Bu kooperatif mültecilerin haklarını geliştirmek amacını taşıyan İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi’nin (İGAM) öncülüğünde bu alandaki ‘ilk genel amaçlı kooperatif’ olarak kuruldu.IGAM koop, tamamen kurucuların öz kaynaklarıyla, yurtiçi ya da yurtdışı hiçbir fon almadan, bir kamu kurumuna, belediyeye sırtını yaslamadan kurulmuştur. Bu açıdan, Kooperatif, bir toplum hareketi örgütüdür.

Kooperatif 2022 yılına kadar  göçmen ve mülteciler tarafından üretilen erişte, mantı, sabun gibi ürünler satarak gelirlerini mülteciler için kullandı. Ancak sürdürülebilirliği yaratmak ve gerçek bir sorun olan istihdam konusunda özelleştirilmiş bir hizmet üretmek adına modelini revize etti. Bugün İGAM Kooperatifi kapsayıcı işletmelerle, mülteci ve göçmen topluluktaki nitelikli iş gücünü buluşturan bir hizmet kooperatifi. Kooperatif mülteci ve göçmen topluluğun iş gücü ihtiyaçlarını analiz ederek, kapsayıcı olmayı amaçlayan şirketlerdeki istihdam açığını kapatan bir eşleştirme hizmeti sunuyor. Yararlanıcısı olan topluluğa istihdam yolculuğunda yol arkadaşlığı ederken, firmaları mülteci ve göçmen topluluklara yönelik adil ve nitelikli çalışma koşulları yaratma ve sosyal uyum konularında destekliyor. 

bottom of page